Skip to content
Trang chủ » Quy trình bảo dưỡng máy phát điện

Quy trình bảo dưỡng máy phát điện

1. Nghiệm thu vật tư cấp mới

– 03 can dầu
– 04 can nước làm mát
– 03 lọc nhiên liệu
– 03 lọc nhớt

2. Quy trình thay thế và bổ xung vật tư mới

2.1 Xả nhớt cũ trong máy

2.2 Tháo lọc nhớt

2.3 Lắp lọc nhớt mới

2.4 Thay nhớt mới

2.5 Tháo, lắp lọc nhiên liệu mới

2.6 Thay nước làm mát mới

2.7 Vệ sinh lọc gió

2.8 Vệ sinh thân máy, kiểm tra hệ thống dây, xiết chặt các ốc máy

2.9 Kiểm tra các chỉ số (điện áp sạc ác quy, tín hiệu các kết nối)

2.10 Kiểm tra các chỉ số: điện dung ác quy, máy phát nạp

3. Kiểm tra các chỉ số vận hành máy

4. Vệ sinh, dọn dẹp phòng máy sau quá trình bảo dưỡng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *